Facebook Photo Feed

 

 

 

 

 

 

Bàn Long, Độc Tiêu, Hoành Phong Cước.

Bàn Long, Độc Tiêu, Hoành Phong Cước.

Fan demonstration during the Moon festival.

Fan demonstration during the Moon festival.

Bộ sông đấu

Bộ sông đấu

“Độc lư thương” là một trong những bài võ nổi tiếng trong hệ thống võ cổ truyền Việt Nam được xây dựng dựa trên tinh thần yêu nước và sự đoàn kết của dân tộc được sáng chế từ thời Tây Sơn (1770).
Theo lời kể của các vị võ sư cao tuổi trong làng võ cổ truyền Việt Nam, “Độc lư thương” là bài binh khí thương (giáo) có từ những năm 1770 gắn liền với phong trào khởi nghĩa Tây Sơn, do ba anh em Nguyễn Nhạc – Nguyễn Huệ – Nguyễn Lữ lãnh đạo. Nguyễn Huệ (sau là vua Quang Trung) đã biên soạn ra bài võ “Độc lư thương” cho binh sỹ dưới trướng luyện tập.
Bài võ lấy hình ảnh vững chắc của chiếc lư hương ba chân để khích lệ toàn quân đoàn kết một lòng, tinh thần kiên định, hết chống giặc ngoại xâm. Về sau, bài võ “Độc lư thương” được các môn sinh của võ phái Tây Sơn – Bình Định tại An Khê (tỉnh Gia Lai) kế thừa và lưu truyền.

“Độc lư thương” là một trong những ...

Thần đồng quyền.

Thần đồng quyền.

Tết Parade 2015 performance - Diễn Hành Tết 2015

Tết Parade 2015 performance - Diễn Hành Tết...

Martial Arts Demonstration | Holy Spirit Church - Các võ sinh biểu diển võ thuật tại nhà thờ Thánh Linh - Little Saigon California

Martial Arts Demonstration | Holy Spirit Church

Các võ sinh biểu diển võ thuật tại nhà...

Follow us on Instgram: thieulamthatson

Follow us on Instgram: thieulamthatson