Lời thiệu 

“Độc lư thương” là một trong những bài võ nổi tiếng trong hệ thống võ cổ truyền Việt Nam được xây dựng dựa trên tinh thần yêu nước và sự đoàn kết của dân tộc được sáng chế từ thời Tây Sơn (1770).
Theo lời kể của các vị võ sư cao tuổi trong làng võ cổ truyền Việt Nam, “Độc lư thương” là bài binh khí thương (giáo) có từ những năm 1770 gắn liền với phong trào khởi nghĩa Tây Sơn, do ba anh em Nguyễn Nhạc – Nguyễn Huệ – Nguyễn Lữ lãnh đạo. Nguyễn Huệ (sau là vua Quang Trung) đã biên soạn ra bài võ “Độc lư thương” cho binh sỹ dưới trướng luyện tập.

Bài võ lấy hình ảnh vững chắc của chiếc lư hương ba chân để khích lệ toàn quân đoàn kết một lòng, tinh thần kiên định, hết chống giặc ngoại xâm. Về sau, bài võ “Độc lư thương” được các môn sinh của võ phái Tây Sơn – Bình Định tại An Khê (tỉnh Gia Lai) kế thừa và lưu truyền.

 

Độc Lư Thương

Lập tấn liên ba phụng giang đầu.

Nhị bộ tấn nghinh khai đảng thủ.

Quy đầu phục thế tấn độc lư.

Hạ hồi ký túc song long kích.

Hoành thân chuyên đả tái nghịch tâm.

Hậu hoành nghinh chiến khai trực chỉ.

Hữu phi khai giác thích trung đình.

Phi bộ tạ hồi liên trung đỉnh.

Hồi long giáng thế đảo liên thành.

Chắp thủ Độc lư sát thích thương.

Song bộ khai quy đằng xuyên thích.

Phi vân chấp mã tấn sát ngưu.

Đảo thế khuynh thân hầu long bộ.

Chuyển long phi giác thối liên đài.

Liên ba tam bộ lập như tiền.