Lời Giới Thiệu

Theo truyền thống văn hóa Việt Nam, võ thuật không mang ý nghĩa là những thế đánh để áp đảo đối phương hay tự vệ cho riêng mình. Võ thuật luôn đi liền với võ đạo. Người Việt Nam ta quan niệm rằng học võ là học tinh thần võ đạo, là luyện ý chí, lòng tự tin và tạo điều kiện để sống một đời sống nhiều ý nghĩa hơn.

“Nhân – Trí – Dũng” là tôn chỉ, mục đích của Võ Đường Thiếu Lâm Thất Sơn Võ Đạo Cổ Truyền. “Nhân” là đạo đức, nhân cách, tình thương yêu con người, cách học làm người. Chữ “Trí” là trí tuệ, là khả năng dùng hiểu biết và suy nghĩ để xem xét, phán đoán, giải quyết sự việc. “Dũng” là yếu tố không thể thiếu được đối với người học võ. Cái “Dũng” thể hiện ở sự điềm đạm, dám nghĩ dám làm, tự tin, bình tĩnh trước mọi gian nguy.

Mục đích của nỗ lực này là giúp cho các tầng lớp thanh thiếu niên & thanh niện trong vùng có được môi trường và điều kiện để tăng cường thể lực, có sự tự tin, bồi dưỡng sức mạnh tinh thần hầu có thể tự bảo vệ mình và bênh vực những người thế cô, sức yếu.

Các võ sinh của Võ Đường được học tập võ thuật, được tham dự các sinh hoạt lành mạnh và bổ ích của Võ Đường. Ðây là một nỗ lực đầy ý nghĩa của những người trẻ dành cho tầng lớp trẻ.