Võ thuật cổ truyền Việt Nam – Đây là một di sản võ học của dân tộc Việt đã được ông cha ta nghiên cứu, gìn giữ và lưu truyền từ đời này sang đời khác. Chính di sản võ học này đã bao phen làm nên sức mạnh quật khởi của cả dân tộc trong công cuộc dựng nước và giữ nước suốt hơn 4000 năm lịch sử.

Võ thuật cổ truyền Việt Nam bao gồm nhiều môn phái, võ phái có nguồn gốc lâu đời đang hoạt động ở nhiều nơi trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Người dân Việt không ai không tự hào với nền võ học này. Võ thuật cổ truyền Việt Nam không là di sản của riêng ai. Bất cứ người dân nào cũng có quyền thừa hưởng và tiếp nhận. Ngay cả nhũng người ngoại quốc họ đến với Võ thuật cổ truyền Việt Nam bằng tất cả tấm lòng tôn kính và tự hào: mình là môn đồ của Võ  cổ truyền Việt Nam. Bằng chứng là hàng năm, các môn đồ Võ cổ truyền Việt Nam với đủ mọi Quốc tịch, từ nhiều châu lục, quốc gia trên thế giới đã đến đất nước Việt Nam như một cuộc hành hương về quê cha đất Tổ.